Güzellik

Akraba evliliğinin birey, aile ve toplum üzerindeki riskleri ve dezavantajları

Akraba evliliğinin birey, aile ve toplum üzerindeki riskleri ve dezavantajları

 

giriş :

Akraba evliliği, aynı kökenden insanlar arasındaki evliliktir. Akrabalık anneden olabileceği gibi babadan da gelebilir. Daha az önemli olmayan, akrabalı yetiştirme genellikle iki derecede incelenir; Anne-babası kardeş olan eşler arasında gerçekleşen evliliklere birinci derece akraba evliliği (akrabalı yetiştirme) denir.

Akraba evliliğinin aile ve toplum üzerindeki etkilerini de tartışmalıyız.
Akraba evliliği birçok ülkede olduğu gibi toplumumuzda da ciddi bir sağlık sorunudur. Genetik hastalıkların sıklıklarına olumsuz etkileri nedeniyle üzerinde durulması ve tartışılması gerekir.

Akraba evliliğinin yol açtığı riskler nelerdir?

Akrabalı yetiştirmede ölü doğum sıklığının normal topluma göre (normal toplumda %1,24, akrabalı yetiştirmede %2,14) neredeyse iki kat arttığı bildirilmekte olup, düşük ve ölü doğum birlikte ele alındığında aynı artış şaşırtıcıdır ( normal toplumda %5,21), akraba evliliği durumlarında %10,55).

Doğum kayıpları açısından ise %50’lik bir artış var (normal toplumda %10,76, akraba evliliklerinde %16,29).
Raporlar ayrıca akraba evliliklerinde doğum kusurlarının 10 kat arttığını gösteriyor


Akraba evliliği, çekinik ve multifaktöriyel genetik hastalıkların görülme sıklığını artırır.Genler, özelliklerin ebeveynlerden yavrulara aktarılmasını sağlayan yapılardır.

Aynı ailedeki genler arasında benzerlik olasılığı çok yüksektir, çünkü bunlar ebeveynlerden çocuklara aktarılır. Akraba evliliği riskinin arttığı hastalıklarda, her iki eşin de aynı tip kusurlu gene sahip olması gerekir. Akrabalar arasındaki genetik benzerlik sıklığının artması nedeniyle, akrabalar arasında hasta bir çocuğa sahip olma olasılığı artmaktadır.


Anne ve babanın kan gruplarının eşleşmesi risk olmadığını göstermez. Kan uyuşmazlığı ve akrabalı yetiştirme ile ilgili riskler kesinlikle ilgili değildir.


Ayrıca engellilerin (az görme veya işitme gibi) aynı engel ile evlenmeleri önerilmez. Aynı engele sahip kişiler evlenirse çocuk için risk daha fazladır.

Akraba evliliği sağlıklı bir çocuk doğurabilir mi?


Mümkün olabilir ama akraba evliliği olanlarda diğer evliliklere göre hasta çocuk sahibi olma riski artar.Aileyi yanıltan en önemli nokta sağlıklı çocukların aile ve çevrede başkaları tarafından akrabalı çiftleşmeden doğmasıdır. Önceki gebeliklerden sağlıklı çocuk sahibi olmak sonraki gebeliklerde risk olmadığını göstermez ve hasta çocukların varlığı sağlıklı çocuk sahibi olamayacaklarını göstermez.

Bu çiftlerde hasta çocuk sahibi olma riski artar ancak doğan çocukların yaklaşık %95’i sağlıklıdır. Aynı anne babadan sağlıklı ve hasta çocuklar olabilir.

Yakın eşler nasıl izlenmelidir?

3 kuşaktan oluşan bir soy ağacı çizmek ve her bir birey hakkında bilgi edinmek gerekir. Soy ağacında herhangi bir hastalık belirtisi tespit edilirse bu durumla ilgili bilgi alınmalıdır.

Aile tarafından sağlanan tıbbi kayıtlar, fotoğraflar ve bilgiler değerlendirilmeli ve gerekirse ilgili branştaki uzmanlara danışılmalıdır. Hastalığın kalıtım modeline göre.

Risk, araştırdığımız birey için hesaplanır.

Risk artışı varsa, ailede gebelik riski varsa test sonuçlarına göre bu hastalığa yönelik testler planlanır.


Ailede spesifik bir risk faktörü yoksa tanı doğumdan önce planlanmalıdır.O popülasyonda sık görülen çekinik hastalıkların geçişi test edilir. Ülkemizde talasemi açısından bu yapılmaktadır.

Akrabalı yetiştirmede hamileliği nasıl takip eder?

Değerlendirilmeli, gebelikte bu ailelerin USG takibi yapılmalıdır. gebelikte biyokimyasal tarama testi, çocuklarının doğumdaki ikinci basamağının takibi ve işitme kaybı veya metabolik hastalıkların araştırılması.

Normal gebeliklerde ikili, üçlü ve dörtlü testler yapılır ve bu gebeliklerde detaylı ultrason tetkikleri yapılır.İkili, üçlü ve dörtlü testler akraba evliliği yoluyla genetik hastalıkları göstermez.

Ancak 11-14 haftalar arasında (CVS) akrabalarda yapılan bir evlilikte normal gebeliklerde olduğu gibi kromozomal anormallikleri kontrol etmek için yapılır, koryon villus örneklemesi ile bazı hastalıklar tespit edilebilir. Bu durumda aile gebeliğin sonlandırılmasını talep edebilir.

 

Bu nedenle akraba evliliğinden kaçınmak ve sağlıklı bir toplum inşa etmek için akraba evliliğinin aile ve toplum üzerindeki etkilerinin neler olduğunu yayınlamalıyız.

Akraba evliliğinin riskleri, psikolojik ve sosyal zararları ile birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ve bu zararları önleme mekanizmaları.

Makale faydalı olduysa, tüm yeni haberleri almak için “Herkes için Sağlık” Facebook sayfamıza abone olun.

https://www.facebook.com/HEALTH00FOR00ALL/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu